Vem är jag?

Eva Östner
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi

Jag har arbetat 20 år på Psykiatriska kliniken i Lund, med patienter med många olika diagnoser och problem.

Nästan lika länge har jag arbetat i Malmö med psykoterapi med unga vuxna som hamnat i arbetslöshet och passivitet.

Jag har sedan 27 år privat mottagning i Lund, där jag också arbetar med utbilningsterapier för studenter på psykologutbildningen.