Hur går det till?

Jag och patienten arbetar tillsammans i en aktiv och fokuserad psykoterapi. Vi klarlägger mönster, som inte varit till nytta, utan snarare hindrat patienten att komma till sin rätt.

Insikt om den egna livshistorien och om hur olika problem kan ha uppstått är ofta en viktig del i processen. Patienten får hjälp att öva nya förhållningssätt och att våga pröva dem i verkligheten.

Under en längre psykoterapi gör man en mer omfattande analys av hur patientens relationer, med känslomässigt betydelsefulla personer under uppväxten, har format personlighet, självbild och föreställningar om andra. En mer realistisk självbild blir utgångspunkt för beslutsfattande, planering och kontakt med andra människor.

Energi, som gått åt till att hålla ångest och dystra tankar under kontroll, kan frigöras och skapa balans mellan plikter, krav och mer lustfyllda inslag i livet.